GREECE TRIP- Ubytování v Řecku.....

www.greece-trip.info

Cestovní agentura Neflea -  Ubytování v Řecku

Památky v okolí-Chalkidiki

Letovisko Vrasná - Nea Vrasná a Paralia Vrasná se nachází ve Strymonském zálivu asi 75 km východně od města Thessaloniki-česky Soluň


Antická Stageira

Starověká Stageira se nachází asi 500 m jihovýchodně od vesnice Olympiáda, na malém, hornatém poloostrůvku Liotopi. Původní město se nacházelo na obou hornatých výběžcích tohoto poloostrova.Starověká Stageira je známá jako rodiště Aristotela a to na základě písemných zpráv starověkých spisovatelů. Její existence je rovněž podložena vědeckými výzkumy. Starověké důkazy udávají vzdálenost města od starověkého Acanthusu a co je důležité, většinou hovoří o malém ostrově naproti Stageiře, který nesl název "Kapros". (Stejný název měl i přístav tohoto starověkého města, který se pravděpodobně nacházel v zátoce Olympiády, rovněž na mincích Antické Stageiry byl zobrazen tento ostrůvek).Ostrůvek, který skutečně existuje v tomto regionu je dnešní "Kafkanas", který je vzdálen pouze 1,5 km od historického města. Dnes je neobydlený a slétají se tam všichni rackové z této oblasti. Podle výzkumů je patrno, že byl osídlen již v klasické době a to až do poloviny byzantského období. Svědectvím jsou zříceniny dvou velkých vodních nádrží a pozůstatky stavby z byzantského období,která se nachází na západním cípu ostrova.


Aristotelův park - Stageira horská vesnice - více informací zde.....

         OURANOPOLI - ATHOS: mnišský stát, okružní plavba na lodi okolo sv. hory Athos a jejích klášterů

Pro informace o odjezdu a cenách výletních lodí - www.athos-cruises.gr

10.30 a 13.30 z přístavu Ouranopol
i

Ubytování OuranopoliNávštěva mnišského státu Athos (Agios Oros) je povolena pouze mužům (ženám je vstup zakázán). Nezletilí mohou vykonat návštěvu pouze se zákonným zástupcem, anebo se souhlasem rodičů (v písemné podobě s ověřeným podpisem) v doprovodu jiné zletilé osoby. Cizinci musí předem obdržet písemné povolení od „Holy Executive of the Holy Mount Athos – Pilgrims´ bureau“ v Thessaloniki. Toto povolení lze udělit v jednom dni maximálně 10 cizincům, kteří nevyznávají pravoslavnou víru, a platí čtyři dny v konkrétním termínu. Rezervace se provádějí šest měsíců předem telefonicky (+30-23102578), faxem (+30-2310222424) nebo e-mailem (piligrimsbureau@c-lab.gr). Povolení se vyzvedává osobně s cestovním dokladem v kanceláři „Pilgrims´ Office“ (úřední hodiny od pondělí do pátku 7,30-13,00 hod.) v přístavu Ouranopolis, odkud odplouvají lodě na horu Athos. 

Podrobnější informace o místě lze získat na webové stránce www.mountathosinfos.gr.

Athos jinak take „Svatá Hora“ - z řeckého Agion Óros je jeden ze tří poloostrovů na severořeckém Chalkidiki. Nachází se zde mnišský stát, na kterém je dvacet mužských klášterů.Athos je nejvýchodnější ze tří poloostrůvků, které vybíhají do Egejského moře z poloostrova Chalkidiki. Na jihu poloostrova se od moře zdvihá hora Athos do výše 2043 m. Na Athosu se nachází Pravoslavná „mnišská republika“ a           nemají sem podle dávné tradice přístup ženy.Trvale na Athosu přebývají jenom pravoslavní mniši v současnosti zde žije asi 2000 mnichů.Politicky Athos spadá pod svrchovanost Řeckého státu. Z hlediska církevní jurisdikce spadá Athos - Svatá Hora přímo pod konstantinopolského patriarchu.Pro pravoslavné křesťany má pak jedinečný význam jako jedno z duchovních center pravoslaví.
Na Athosu je 20 pravoslavných klášterů a mnoho pousteven. Většina klášterů je řeckých a jeden klášter je bulharský, ruský, srbský a rumunský. Žijí v nich mniši z celého světa, někteří také bydlí mimo kláštery osaměle v horách nebo v poustevnách. 

Návštěva mnišského státu Athos (Agios Oros) je povolena pouze mužům (ženám je vstup zakázán). Nezletilí mohou vykonat návštěvu pouze se zákonným zástupcem, anebo se souhlasem rodičů (v písemné podobě s ověřeným podpisem) v doprovodu jiné zletilé osoby. Cizinci musí předem obdržet písemné povolení od „Holy Executive of the Holy Mount Athos – Pilgrims´ bureau“ v Thessaloniki. Toto povolení lze udělit v jednom dni maximálně 10 cizincům, kteří nevyznávají pravoslavnou víru, a platí čtyři dny v konkrétním termínu. Rezervace se provádějí šest měsíců předem telefonicky (+30-23102578), faxem (+30-2310222424) nebo e-mailem piligrimsbureau@c-lab.gr. Povolení se vyzvedává osobně s cestovním dokladem v kanceláři „Pilgrims´ Office“ (úřední hodiny od pondělí do pátku 7,30-13,00 hod.) v přístavu Ouranopolis, odkud odplouvají lodě na horu Athos. Podrobnější informace o místě lze získat na webové stránce www.mountathosinfos.gr

OURANOPOLI - ATHOS: mnišský stát, okružní plavba na lodi okolo sv. hory Athos a jejích klášterů. Pro informace o odjezdu a cenách výletních lodí:www.athos-cruises.gr
od 01/05 - do 15/10 , každý den odplouvá loď z Uranopoli v 10:30
od 01/06 - do 31/08, každý den odplouvá loď z Uranopoli v 10:30& 13:30
Cena za osobu :15 Εuro (děti 6-12 let) : 7.50 Εuro, (děti 0-6 let ) : zdarmaKAVALA -THASSOS


Krásné historické město Kavala ,obdivovat můžete tamní hrad, možnost plavby lodí z přístavu Keramoty na jeden z ostrovů Egejského moře, oplývajícího mnoha přírodními krásami - ostrov Thassos.....

INFORMACE O OSTROVĚ THASSOS A TRAJEKTY ZDE.......

 

Ubytování Thassos Thessaloniki (Soluň) je známým historickým městem Řecka. V dlouhém průběhu historie byla Soluň v rukách různých národů a stala se místem, kde žilo mnoho národností. Od roku 1912 a konce první balkánské války je druhým největším městem moderního řeckého státu a dnes je největším městem a hlavním městem řecké Makedonie.Dnes je Soluň jedno z nejdůležitějších měst na Balkánu se svými dvěmi univerzitami a je vyvíjena snaha o znovuobnovení jejího starého postavení centra na Balkáně.
Hrad v Rentině

Trosky rentinského hradu stojí na vrcholu jednoho z kopců nad úzkým údolím řeky Richios zvaným též Rentinské soutěsky či (pro svou podobnost kaňonu v prefektuře Larissa) Makedoniká Témbi. Richios je přírodní odtok jezera Volvi směrem ke Strymonskému zálivu, kde se zhruba deset kilometrů odtud (na kraji města Stavros) vlévá do Egejského moře.Dnešní obec Amfipolis se nachází asi 62 km od města Serres. Pozůstatky starobylého města byly systematicky odhalovány od roku 1956 a většina z nich je dnes dostupná návštěvníkům. Amfipolis byl založen v roce 437 př.nl Athéňany,nedaleko od moře na bezpečném místě, na křižovatce důležitých cest a mezi velkou splavnou řekou Strymon a pohořím Paggeon, které bylo bohaté na vzácné kovy a loďařské dřevo. Zakladatelem Amfipolis byl Agnodas.


Jeskyně ALISTRATI

Více informací http://www.alistraticave.gr/index.cfm?lang=en

Cena ubytování v Řecku - zahrnuje

Cena za ubytovací jednotku - studio nebo apartmán/noc, parkování, lázeňská taxa , závěrečný úklid, povlečení a ručníky. Cena ubytování je konečná, včetně spotřeby vody, a spotřeby elektrické energie. Poplatky, které jsou případně vybírány majiteli "extra " jsou vždy uvedené u konkrétního ubytování.
V ceně jsou započítány bankovní poplatky spojené s transakcemi plateb do zahraničí.

Několik důvodů proč do Řecka s greece-trip.info

  • Specializace na Řecko - zejména oblast "Severního Řecka" více jak 15 let
  • Osobně vybíráme ubytovací kapacity a jejich poskytovatele nebo majitele
  • Rezervace konkrétního studia nebo apartmánu v pobytovém domě, v případě,že je to možné...:))
  • Pomoc při výběru ubytování podle vašeho přání
  • Možnosti dopravy: autem, busem, letecky
  • Nástupní dny v kterémkoli dnu v týdnu
  • Délka pobytu téměř dle vašeho přání
  • Snadná rezervace i pro Slovenské občany

Kontakty

Komunikace v českém a slovenském jazyce

E-mail:

greece.trip@seznam.cz

Telefon:

+420 737 433 682 - Česká rep.- česky, slovensky, řecky

GR:+30 698 679 3400

Skype - jorfanu1
        

Komunikace v českém , anglickém, německém a řeckém jazyce
E-mail:

OrfanosMarkosNikolaos@gmail.com

Telefon:
+490 157 712 404 18 - i sms - česky, německy, anglicky, řecky
www.greece-trip.gr

  Ubytování v Řecku

www.greece-trip.info

www.neflea.cz 

-vyhledávač zájezdů